4 # 2013
 
edellinen  sivu 1 / 17  seuraava
etusivu & sisältö     arkisto     palaute    

Pääkirjoitus

Uutta kohti

Uutta kohti

Osekkin uuden yhtymästrategian valmistelu on meneillään. Strategia linjaa yhtymän toimintaa pitkälle tulevaisuuteen ja antaa työllemme suunnan. Mutta ilman yhteistä sitoutumisesta ei sen sana tule lihaksi.

Strategiaviestinnällä vaikutetaan paitsi sitoutumiseen myös oman työn merkityksen ymmärtämiseen osana kokonaisuutta. Tehtävästä riippumatta jokaisen meistä tulee tietää ainakin strategian päälinjat sekä osata soveltaa strategiaa omaan työhömme.

Strategiaviestinnän pohjana on yhtymän vuosisuunnittelu. Käytännössä strategiaa toimeenpannaan ja viestitään läpi prosessin toiminta- ja taloussuunnitelmatyöstä kehityskeskusteluihin.

Osekki-lehtikin on ollut yksi strategiaviestinnän kanavista. Toimituskunnan työssä se on näkynyt konkreettisesti niin, että jokaista juttuideaa on tarkasteltu siitä näkökulmasta, miten se tukee yhtymästrategian toteutumista. On myös huolehdittu siitä, että strategian keskeiset painoalueet on käsitelty jokaisessa numerossa, toki juttutyyppejä ja näkökulmia vaihdellen.

Koska strategiaviestintä ei ole vain valmiin strategian sisällöstä tiedottamista, vaan jatkuvaa vuoropuhelua suunnittelusta strategian käytännön toteutukseen asti, se vaatii kohtaamisia. Osekkin uusi strategia valmistellaankin vuorovaikutteisesti ja prosessin aikana meille tarjoutuu monia mahdollisuuksia osallistua siihen. Käytetään ne!

Irja Similä
Viestintäpäällikkö, Osekk

Kuva: Mainonnan Työmaa
P.s. Myös Osekkin visuaalinen ilme uudistuu. Jo tämän vuoden puolella värikkäitä ja iloisia piirros-osekkilaisia ja muita uuden ilmeen rakennusosia voi nähdä muun muassa ppt-pohjissa, rullajulisteissa ja esitteessä. Ilmeuudistuksen suunnittelusta vastaa mainostoimisto Mainonnan Työmaa Oy.


edellinen sivu
seuraava sivu
sivun alkuun