4 # 2013
 
edellinen  sivu 2 / 17  seuraava
etusivu & sisältö     arkisto     palaute    

Lyhyesti

Uudella toimintajärjestelmällä työskentely entistä ehommaksi

Jarmo Paloniemi

Osekk ottaa ensi vuoden aikana käyttöön uuden toimintajärjestelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) laatiman Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä pitää olla vuoteen 2015 mennessä toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä.

Kuntayhtymän johtaja Jarmo Paloniemi kertoo, että uuden järjestelmän pitää olla valmis vuoden 2014 loppuun mennessä. 2015 OKM arvioi miten tehtävässä on onnistuttu.

"Toimintajärjestelmän tarkoituksena on tehostaa ammattioppilaitosten toimintaa. Ja kyllähän tässä haetaan myös sitä, että ammatillisen koulutuksen järjestäjiä voidaan vertailla paremmin, kun kaikki Suomessa laativat tällaisen järjestelmän", Jarmo sanoo.

Osekkissa otetaan käyttöön CAFmalli (The Common Assessment Framework), joka on julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu yhteinen malli. "Se on itsearviontimalli, jolla pyritään kehittämään omia toimintatapoja", Jarmo kertoo.

Osekkin organisaatio muuttuu vuoden alusta merkittävästi, kun Oamk irtautuu Osekkista. Osekkin henkilöstöä siirtyy Oamk Oy:öön ja osa on jo siirtynyt Monetra Oy:öön. Osekk jatkaa edelleen OSAOn ylläpitäjänä.

"Ministeriö haluaa tehostaa entisestään ammatillisen opetuksen toimintaa. Sisäisesti pyrimme tällä siihen, että hyvä laadunarvionti johtaa toiminnan kehittämiseen, mikä taas tarkoittaa laadukkaampaa opetusta", Jarmo pohtii.

Yhdeksi Osekkin omista tavoitteista uuden järjestelmän suhteen Jarmo lisää toivomuksen siitä, että kaikki laadunhallinnan kannalta merkittävä tieto, kuten opiskelija- ja arviointiasiat, löytyisi samasta paikasta. Tällä hetkellä ne ovat kyllä löydettävissä, mutta hajallaan yhtymän yhteisissä ja OSAOn sisäisissä järjestelmissä.

Jarmo muistuttaa, että toimintajärjestelmän laatiminen ei sinänsä ole Osekkille mitenkään uutta. "Joka vuosi mitataan tarkasti koulutuksen läpäisyä, eroamisia ja valmistumisen jälkeen työllistymistä, ja joka vuosi tulosten tullessa mietitään mitä voisi tehdä paremmin. Uskon kuitenkin, että tämä tuo vielä paremman systemaattisen tavan tehdä arviointeja ja analysoida niitä."

Teksti: Noora Oja
Kuva: Pekka Kallasaari


Millainen on Osekkin uusi Suunta?

Kuntayhtymän strategian päivittäminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja tulevaisuuden haasteita on käynnistynyt yhtymähallituksen päättämien linjausten mukaisesti. Syksyn aikana on toteutettu kuntayhtymän johtajan yksikkökierros sekä strategiatyön käynnistysseminaari.

Osekkin nykyistä Suunta 2015 -yhtymästrategiaa on toteutettu vuodesta 2009. Uudesta strategia-asiakirjasta on määrä saada koko organisaation toimintaa ohjaava, helposti viestittävä ja toimeenpantava suunnitelma. Strategiatyön yhteydessä tarkastellaan myös erillisten kehittämisohjelmien tarve.

Strategiatyötä tehdään vuorovaikutteisesti ja tavoitteena on, että mahdollisimman moni osallistuu yhteisen strategian laadintaan muun muassa Otakantaa- sivuston kautta. Luonnosvaiheeseen strategia saadaan kesään mennessä. Yhtymäkokouksen käsittelyssä uusi strategia on marraskuussa 2014.

Strategiatyöhön liittyvää aineistoa sekä tietoa aikataulusta ja osallistumismahdollisuuksista on verkossa sivulla osekk.fi/strategia


Osekkin strategiatyön käynnistysseminaari järjestettiin 28.11.2013.

Kuvat: Jouni Ylisuutari

Kuvat: Oamk

Muistiinpanot seinälle

Oamkin Tekniikan kirjaston vieressä on upeita canvas-tauluja. Yli sata vuotta vanhat muistiinpanot pääsivät seinälle.

"Kahden opiskelijan vihkot löytyivät arkistostamme ihan muunlaisen otsikon alta. Ihmettelimme, mitä niille pitäisi tehdä - tämmöinen perinteinen arkistovastaavan ongelma", kertoo Heli Malmström. Koska ne ovat syntyneet ennen vuotta 1920, niin ne luovutetaan Maakunta-arkistoon. "Halusimme kuitenkin säilyttää niitä hienoja piirustuksia, joten keksimme tauluidean."

Merkkipäivälahjakisa ratkennut

Osekkin uuden merkkipäivälahjan ideakilpailuun osallistuneista OSAOn Pikisaaren yksikön opiskelijoiden ehdotuksista parhaaksi on valittu Kari Rukan ja Kirsi Ingetin "Team Ahman" työ "Vuosirenkaat". Toiseksi sijoittui Saana Lapinkankaan ja kolmanneksi Mervi Vainion ehdotus. Voittajat palkitaan stipendein yksikön joulujuhlassa.

Osekk on vuodesta 1998 muistanut merkkipäiväänsä juhlivia henkilöstön ja luottamustoimielinten jäseniä Pikisaaren yksikössä suunnitellulla ja toteutetulla lahjalla.

OSAOstore osao.fi/tuumajatikki


edellinen sivu
seuraava sivu
sivun alkuun