4 # 2013
 
edellinen  sivu 16 / 17  seuraava
etusivu & sisältö     arkisto     palaute    

Hyvä kysymys

Kuka nyt lomalla sairastaa?

Hyvä vastaus henkilöstösihteeri Anne Heikkiseltä

?

Voimassa olevan sopimuksen mukaan, jos työntekijä/viranhaltija sairastuu vuosilomansa tai säästövapaansa aikana, ja sairausloma jatkuu yhdenjaksoisena yli seitsemän kalenteripäivää, niin tämän ajan ylittävää työkyvyttömyysaikaa ei lueta vuosilomaksi. Näin ollen seitsemän ensimmäistä sairauslomapäivää sairastetaan vuosilomalla. Yli seitsemän päivää kestävissä sairauslomissa vuosiloman siirtoa pitää pyytää ja lääkärintodistus tulee toimittaa työnantajalle ilman aiheetonta viivytystä.

Uusi vuosilomalaki tuli voimaan 1.5.2013 ja sairausloman karenssipäivien poistoa koskeva lainmuutos 1.10.2013. Voimassa olevia kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia sovelletaan sekä vuosilomapalkan laskennan että karenssien osalta lainmuutoksista huolimatta sopimusten voimassaoloajan loppuun eli 28.2.2014 saakka.

Uusien virka- ja työehtosopimusten sopimusten mukaisia vuosiloman siirtämistä koskevia määräyksiä sovelletaan 1.3.2014 lukien pidettävään vuosilomaan ja säästövapaaseen riippumatta siitä, minkä lomanmääräytymisvuoden lomasta/säästövapaasta on kysymys. Tällöin viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa/säästövapaata sairauden, synnytyksen tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi jo ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lukien. Vuosiloman/säästövapaan siirto edellyttää, että viranhaltija/työntekijä pyytää siirtoa.


Rohkeasti aito

Oulun seudun ammattikorkeakoulun Kulttuurialan yksikkö tarjoaa elämyksiä yleisölle.
Tapahtumatiedot osoitteessa www.oamk.fi/kulttuuri. Tervetuloa!


edellinen sivu
seuraava sivu
sivun alkuun