4/2011
 
edellinen  sivu 9 / 19  seuraava
kansi & sisältö     arkisto & mediatiedot     palaute     osekk

Kokonaisuus hyvään haltuun

OSEKK:ssa aletaan laatia toimivaa kokonaisarkkitehtuuria, jonka avainsanoina ovat asiakaslähtöisyys ja konkreettisuus.

Kokonaisarkkitehtuurin tehtävänä on kuvata, miten organi­saation toiminnot ja prosessit, kuten yksiköt, tietovarannot ja järjestelmät toimivat yhdessä kokonaisuudessa.

”Käytännössä voi ajatella kokonaisarkkitehtuurin olevan uudenlainen tapa suunnitella. Sen avulla voidaan kuvata toimintojen ja prosessien liittyminen toisiinsa sekä selvittää, miten ne ovat tietoteknisesti linkittyneet toisiinsa”, OSEKK:n kehitysjohtaja ja kokonaisarkkitehtuurin toteuttamisesta vastaavan työryhmän vetäjä Eeva-Maija Mäntynen selventää.

Uudistuksen avainsanoja ovat asiakaslähtöisyys ja konkreettisuus, sillä tieto löytyy helpommin, kun järjestelmät toimivat yhteen.

”Kun kokonaisuus on hallussa, ja sen jälkeen jokin osa toiminnassa muuttuu, saadaan selville sen vaikutukset muihin. Tällöin pystytään ennakoimaan esimerkiksi jonkin prosessin muutoksen yhteydessä se, mitä vaikutuksia sillä on muuhun toimintaan. Myös virhetilanteissa ymmärretään vaikutusten laajuus eli mitä kaikkea se koskettaa.”

Parempi toimintavarmuus

Eeva-Maija listaa kokonaisarkkitehtuurin hyviksi puoliksi myös sen, että kertaalleen tallennettu tieto on kaikkien käytössä, päällekkäisyydet poistuvat ja järjestelmien toimintavarmuus paranee.

”Kaiken kaikkiaan tämä helpottaa konkreettisesti työntekoa ja auttaa sujuvampaan yhteistyöhön oli sitten kyse työntekijästä tai opiskelijasta.”

Kokonaisarkkitehtuurin rakentaminen on koko julkisen sektorin yhteinen haaste, jota johdetaan valtiovarainministeriöstä käsin. OSEKK:ssa uudistustyössä päästään eteenpäin, kun työryhmä saadaan perustettua, ja valtakunnan tasolla työtä ohjaava JulkiIT antaa perehdytystä aiheeseen tammi–helmikuussa 2012.

Teksti: Anne Aho

OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖLEHTI
edellinen sivu
seuraava sivu
sivun alkuun