4/2011
 
edellinen  sivu 7 / 19  seuraava
kansi & sisältö     arkisto & mediatiedot     palaute     osekk

Jätteiden lajitteluun kiinnitettävä huomiota

Jätehuoltolain uudistumisen myötä myös OSEKK:ssa polttokelpoinen jäte kerätään yhteen säiliöön. Muu jäte metallista paperiin lajitellaan kuten ennenkin.

Toukokuussa voimaan tuleva uusi jätehuoltolaki selkeyttää jätealan pelisääntöjä, kun jätehierarkian noudattamista tehostetaan ja tuottajan vastuuta pakkausjätteiden jätehuollon järjestämisessä laajennetaan. Lisäksi valvonta ja seuranta tehostuvat sekä eri toimijoiden vastuut täsmentyvät.

Uusi laki ei tuo suuria näkyviä muutoksia osekkilaisten keskuuteen. Jätteiden lajittelu säilyy muuten ennallaan, mutta polttokelpoinen jäte eli energia- ja sekajäte kerätään samaan astiaan.

”Nyt tehty uusi jätehuoltosopimus on vain kahden vuoden pituinen juuri uuden jätelain vuoksi. Haluamme nähdä, millaisen kannan Oulun kaupunki ja muut omistajakunnat ottavat jätelain tulkintaan”, vs. kiinteistöjohtaja Marita Rovamo OSEKK:n Kiinteistöpalveluista kertoo.

Kuntien kontolla olevan yhdyskuntajätteen kuljetukseen tuore laki esittää uuden vaihtoehdon: kunnat voivat järjestää ja kilpailuttaa jätehuoltojärjestelmäänsä kuuluvien koti­talouksien ja muiden kiinteistöjen jätteen kuljetuksen keskitetysti.

OSEKK:n jätehuollosta vastaa Sita Finland Oy, joten jatkossa yrityksessä työskentelevää Eero Hämeenkorpea voi nähdä tyhjentämässä esimerkiksi Oamkin ja OSAOn Kaukovainiolla sijaitsevien kohteiden jäteastioita.

”Oulun uusi jätteenpolttolaitos saattaa tuoda mukanaan joitain muutoksia. Sekajätteeseen laitetaan vastedes kaikki poltto­kelpoinen jäte mukaan lukien muovit. Toki paperijäte kannattaa edelleen kierrättää. Metallia ei painavana jätteenä kannata kierrättää jätteenpolton kautta ja lasia poltto­laitokselle ei voi viedä”, Marita neuvoo.

Osekkilaisten jätteet kerää Sita Finland Oy. Marita kertoo Sitan antaneen parhaan tarjouksen kuntayhtymän kilpai­luttaessa säännöllisesti palveluitaan.

Jätemäärät pienemmiksi

Jätehuolto pelaa kuntayhtymässä pääsääntöisesti hyvin, mutta yksiköistä löytyy eroja. Sisätiloissa jätteiden keräys ja lajittelu ovat henkilökunnan vastuulla, ja yksiköiden ohjeis­tuksissa on suuria eroja tai ne puuttuvat vielä kokonaan.

”Koulun aloitus elo–syyskuussa on aina haaste, kun jätteiden määrä lisääntyy. Tänä vuonna oman haasteensa onnistumiselle toi samaan aikaan uuden jätehuoltoyrityksen kanssa aloittanut ateriapalvelujen tuottaja ja kesäkuussa aloittanut uusi kiinteistönhoitoyrittäjä. Kokemusta kunta­yhtymän arjesta ei ollut yhdelläkään yrittäjällä aiemmin”, Marita sanoo.

Parannettavaa löytyy jätteen määrän vähentämisessä ja siihen pyritään seurannan avulla. Myös jäteastioiden tyhjen­nystaajuudessa on petrattavaa. Kiinteistönhoito osallistuu jätetaajuuksien tarkkailuun, ja tyhjennyskertoja voidaan uudessa sopimuksessa muuttaa tarvittaessa.

”Uuden palveluntuottajan myötä alamme saada syvä­keräysastioista painot, mutta muut astiat hinnoitellaan edelleen tyhjennyskerta-periaatteella. Siksi olisi tärkeää, että jäteastiat olisivat täysiä, kun ne tyhjennetään.”

Lajittelu seurantaan

Kaikilla osekkilaisilla on oppimisen varaa jätteiden lajit­telemisessa. Palvelupäällikkö Sirkka-Liisa Nissilä kertoo käytävien ja työhuoneiden paperinkeräysastioista löytyvän hedelmänkuoria, muovia, purkkaa ja pahvia. Sekajäte­astioihin tungetaan kaikkea mahdollista paperipyyhkeistä pakkausmuoveihin ja biojätteisiin.

”Esimerkiksi taukotilojen biojäteastioista löytyy muun muassa muovia, foliota, kertakäyttömuoveja ja tyhjiä säi­lykepurkkeja”, Sirkka-Liisa paljastaa.

”Turhan tavaran ostamatta jättäminen on paras keino vähentää jätettä. Yleensä tuotteiden valmistus tuottaa moninkertaisesti enemmän jätettä kuin itse tuote”, Marita opastaa.

Jokaisen tulisi kiinnittää huomiota, kuinka paljon jätettä tuottaa. Biojätteen määrä vähenee, kun otetaan vain se määrä ruokaa, mikä syödään. Paperijäte pienenee välttelemällä tulostamista.

”Sähköinen toimisto toimii, kunhan sitä vaan vähän harjoittelee. Kannattaa tulostaa vain pakolliset ja nekin kaksipuoleisesti”, Marita neuvoo.

Hän suosittelee kieltäytymään kertakäyttömukeista juomisesta ja kuivaamaan kädet kangaspyyheauto­maatteihin aina, kun sellainen on käytettävissä. Näin vältytään käsipyyhkeiden tuhlaamiselta.

”Tarvitaan viitseliäisyyttä, että jaksetaan kuljettaa jätteet vähän kauemmaksi jätepisteisiin”, Marita sanoo.

Teksti: Heidi Papinaho
Kuvat: Pekka Kallasaari


OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖLEHTI
edellinen sivu
seuraava sivu
sivun alkuun