4/2011
 
edellinen  sivu 2 / 19  seuraava
kansi & sisältö     arkisto & mediatiedot     palaute     osekk
OSAOn avoimet ovet
OSAOn yksiköt avasivat ovensa yläkoululaisille marraskuussa. Kuva: Petteri Löppönen

OSAOn avoimissa ovissa vieraili
6 000 yläkoululaista

OSAO esitteli koulutustarjontaansa, opetustilojaan ja toimintaansa avoimissa ovissa 12.–25.11.2011. Kahden viikon aikana OSAOssa vieraili 6 000 opiskelupaikkaa ja tulevaa ammattiaan miettivää yläkoululaista. OSAO tarjosi bussikuljetukset tapahtumaan. Samaan aikaan avointen ovien kanssa järjestettiin yhteishakuillat ysiluokkalaisten vanhemmille.

Puhelinoperaattoriksi TeliaSonera

OSEKK on valinnut puhelinliikenteensä uudeksi palvelun­toimittajaksi Telia-Sonera Finland Oy:n ajalle 1.1.2012–31.12.2013. Operaattorivaihdoksen myötä kuntayhtymässä siirrytään matkapuhelimien käyttöön ja henkilökunnan IP-puhelimet kerätään viimeistään vuodenvaihteessa pois. IT-palvelut sopii IP-puhelinten keräyksestä ja korvaavien matkapuhelinliittymien avauksesta yksiköiden puhelinasi­oista vastaavien henkilöiden kanssa.

Varsinainen liittymien vaihto tapahtuu yksiköittäin viikoilla 50–52. Vaihto tulee aiheuttamaan häiriöitä sisäpuheluissa osan liittymistä ollessa Elisan ja osan Soneran hallinnassa. Henkilökunnalle järjestetään opastustilaisuuksia uuden operaattorin palveluista vuoden vaihteen molemmin puolin.

Henkilökohtaiset eli 151-puhelut erotellaan jatkossakin laittamalla numeron eteen 151-liite. Muutoksena nykyiseen toimintamalliin on, että 151-laskut tulevat vuoden alusta lukien sähköpostilla niille henkilöille, jotka palvelua käyttävät, ja palvelu on automaattisesti kaikkien käytössä.

Prosessikuvaus tehosti rekrytointia

Tarkastuslautakunnan ja henkilöstöpalvelujen tekemän kyselyn tulosten mukaan yhtymän rekrytointiprosessin toimivuuteen ollaan pääpiirteissään tyytyväisiä. Kyselyyn vastasi 21 yksikönjohtajaa, 20 rekrytoinnin yhdyshenkilöä sekä 140 rekrytoitua työntekijää.

Yksikönjohtajat näkivät prosessikuvauksen selkeyttäneen muun muassa ilmoittelua sekä helpottaneen hakemusten käsittelyä. Pätevien hakijoiden määrän lisääntymiseen ei järjestelmällä arveltu olevan vaikutusta. Rekrytoinnin vastuuhenkilöiden mielestä prosessi on kokonaisuudes­saan selkeytynyt ja tehostunut aina rekrytointitarpeen määrittelystä työsopimuksen tekoon.

Rekrytoiduista työntekijöistä liki 86 prosenttia oli lähettänyt hakemuksensa sähköisen järjestelmän kautta. Vastaajat olivat tyytyväisiä työpaikkailmoitusten selkeyteen, mutta toivoivat lisää tiedottamista valintaprosessin eri vaiheissa. Yli puolet rekrytoiduista oli löytänyt työpaikkailmoituksen yhtymän tai sen oppilaitosten nettisivujen kautta ja liki neljännes työvoimahallinnon sivuston kautta. Sanomalehti-ilmoitusten osuus oli vajaa yhdeksän prosenttia.

Rekrytointiprosessikuvaus löytyy OSEKK:n ekstranetin Navigaattorista. Sähköisen hakujärjestelmän osoite on www.osekk.fi/rekrytointi.

Lync käytössä

OSEKK:ssa on otettu käyttöön pikaviesti- ja verkkoko­kouspalvelu Microsoft Lync, joka mahdollistaa muun muassa pikaviestinnän ja videopuhelut ja tiedostojen lähettämisen. Lisäksi pikaviestisovelluksesta näkee henki­lön tilatiedosta, onko hän tavoitettavissa.

Lyncin kokouspalvelu näkyy myös Outlook 2010:n kalenterissa. Lync on integroitu Exchange 2010 -sähkö­postijärjestelmään, joten muun muassa pikaviestin­täominaisuutta voi käyttää myös https://webmail.osekk.fi-osoitteesta.

Yhteistyöllä kilpailun voittoon

Oamkin maisemasuunnittelun opiskelijat Annalinda Günther ja Eveliina Oinonen sekä Oulun yliopiston arkkitehtuurin opiskelijat Tanya Anthony, Sanni Kemppainen ja Hanna Kosunen ja konetekniikan opiskelija Jani Leinonen voittivat joukkueena idea- ja suunnittelukilpailu SuvelaSURGEn. Kilpailussa etsittiin kestävän rakentamisen mukaisia uudis­tamis- ja kehitysideoita Espoon Suvelan asuinalueelle. Tuomariston mukaan voittajaehdotus huomioi alueen nykyisen monimuotoisuuden ja luo rakenteita, joiden myönteiseen henkeen on helppo edelleen kehittää Suvelasta monikulttuurista, integroivaa ja dynaamista yhteisöä.

Työsuojelu- ja terveystarkastukset alkoivat

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on aloittanut tarkastukset koko kuntayhtymässä. Ne jatkuvat noin kolme vuotta siten, että lukukaudessa vieraillaan neljässä yksikössä. Tarkastukset ovat osa laajempaa julkishallinnon tarkastuskokonaisuutta. Tällä hetkellä kaikkien osalta on jo käyty läpi perusasiat, joten jatkossa perehdytään pääsääntöisesti itse työn tekemisen olosuhteisiin ja turvallisuuteen.

Kestävä kehitys -tunnus

Kestävä kehitys sai tunnuksen

Kuntayhtymän kestävän kehityksen merkin perhosen muoto viittaa luontoon ja kevey­teen. Kaaosteoriasta tuttu perhosefekti liittyy hallitsemat­tomiin luonnonilmiöihin – perhosen siivenisku saattaa kaaosteorian mukaan kasvaa hirmumyrskyksi toisella puolella maapalloa – pienetkin teot vaikuttavat johonkin suurempaan kokonaisuuteen. Pyöreä muoto ja vihreä väri symboloivat maapalloa. Kestävyyttä ja kehitystä ilmaistaan ääretön-merkillä, joka muodostuu perhosen siivistä. Pääl­lekkäin kulkevat nauhat kertovat yhteistyöstä, yhteenkuu­luvuudesta ja suvaitsevaisuudesta. Rusettia muistuttavat nauhat tukevat logon käyttöä hyväksymistä merkitsevänä sinettinä. Merkin on suunnitellut mainostoimisto Työmaa.

Teemu Vähä
Sosionomi (YAMK) Teemu Vähä on Oamkin Vuoden alumni 2011. Kuva: Mika Ylilehto

Vuoden alumni 2011

Oamkin Vuoden alumniksi on valittu sosionomi (YAMK) Teemu Vähä. Oululainen Teemu Vähä on valmistunut sosionomiksi Oamkista vuonna 2000 ja suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmasta keväällä 2011. Hän toimii johtavana nuorisotyöntekijänä Oulun kau­pungin nuorisoasiainkeskuksessa.

Vuoden 2012 aikana Teemu osallistuu useisiin Oamkin ja alumniyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja toimii keula­kuvana alumnitoiminnalle.

Palautepalkitut

Lehdestä 3/2011 palautetta antaneiden kesken arvottiin kolme palkintoa, jotka menivät OSAOn Kontikankaan yksikköön Leila Kuukasjärvelle ja Tuovi Pasmalle sekä OSAOn Haukiputaan yksikköön Kaisu Sassille.

Palautetta voi antaa verkkolehdessä sekä perinteisellä postilla osoitteeseen Viestintä, OSEKK/Kuntayhtymäpalvelut, PL 213, 9010 OULU.

Vuoden ekoteot palkittiin

OSEKK:n kestävän kehityksen tiimi valitsi saamistaan ehdotuksista vuoden 2011 ekoteot. Oamkista tunnustuksen sai Liiketalouden yksikön opettaja Tapani Alakiuttu, joka pyöräilee päivittäin työmatkansa Haukiputaalta. OSAOssa tunnustus meni kestävän kehityksen mukaisia kasvotuotteita valmistaneille Myllytullin yksikön kauneudenhoitoalan kol­mannen vuoden opiskelijoille.


OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖLEHTI
edellinen sivu
seuraava sivu
sivun alkuun