4/2011
 
edellinen  sivu 16 / 19  seuraava
kansi & sisältö     arkisto & mediatiedot     palaute     osekk

Uudistus tehostaa toiminnallisuutta

Vuoden 2012 alusta vahtimestaripalvelut keskitetään Kuntayhtymän kiinteistöpalvelujen alaisuuteen. Muutos koskee yli kahtakymmentä vahtimestaria ja neljää kiinteistönhoitajaa.

Vahtimestaripalvelun uudistuksessa on kyse isosta muutok­sesta, kun vahtimestarit siirtyvät Oamkista ja OSAOsta kiinteistöpalveluihin. Myös kiinteistönhoitajien tehtävänkuva muuttuu, kun he siirtyvät vahtimestareiksi. Uudeksi esi­mieheksi tulee turvallisuuspäällikkö Petri Ruotsalainen. Lisäksi OSAOn Kempeleen ja Haukiputaan yksiköiden kiinteistönhoito siirtyy ulkopuolisen palvelun tuottajan hoidettavaksi.

”Kyseessä on toimintojen järkeistäminen ja toiminnalli­suuden tehostaminen. Yksittäisten henkilöiden kohdalla muutos tuskin on kohtuuttoman suuri”, sanoo Oamkin Tekniikan yksikön johtaja Jyrki Laitinen.

Lisätietoa muutoksesta vahtimestarit ja kiinteistönhoitajat saivat jo marraskuun lopussa.

”Mielialaa on monenlaista. Toiset ovat muutoksen kannal­la, toiset vastaan. Meillä vahtimestaripalvelut ovat toimineet hyvin, kun olemme iso yksikkö, ja talossa työskentelee kuusi vahtimestaria. Pienissä yksiköissä ongelmia on ollut sijai­suuksien järjestämisessä esimerkiksi sairastapauksien yhteydessä”, Oamkin Tekniikan yksikön vahtimestari Toni Tuominen toteaa.

Selkeyttä tuovat tiimit ja työasut

”Uudistuksen myötä mahdollistuu resurssien kohdistaminen sinne, missä niitä tietyllä ajanhetkellä tarvitaan. Nykykäytän­teiden mukaan se on ollut haastavaa, kun toimijoita ja sopijoita on paljon”, Jyrki sanoo.

Käytänteiden helpottamiseksi perustetaan todennäköi­sesti vahtimestaritiimejä.

”Esimerkiksi meidän kohdallamme se tarkoittaa sitä, että kun meillä on selkeitä kampuksia Oamkissa ja toisella as­teella, perustetaan niille yhteinen Kotkantie-tiimi tai Kotkan­tie1- ja 2-tiimit, jotka huolehtivat näistä alueista. Samalla periaatteella järjestetään toiminta muuallakin kuntayhtymän yksiköissä”, Jyrki lisää.

Toni Tuominen
Oamkin Tekniikan yksikön vahtimestari Toni Tuominen kertoo, että heillä vahtimestaripalvelut ovat toimineet hyvin.

”Kollegojen tuuraaminen toisissa yksiköissä on herättänyt vahtimestarien keskuudessa pohdintaa siitä, miten osataan toimia, kun toimintatavat kaikissa yksiköissä ovat erilaisia”, Toni kertoo.

Vahtimestarin työssä tarvitaan laajaa tietoteknistä eri­tyisohjelmien hallintaa. Tietokonepäätteeltä vahtimestarit hoitavat muun muassa kameravalvonnan, kulunvalvonnan, avainrekisterin, tilavaraukset ja info-tv:n.

”Uusia toimintatapoja joudutaan varmaan opiskelemaan, mutta sehän on normaalia työelämässä olemista. Tilanteet muuttuvat, mutta sitä ei kenenkään tarvitse pelätä”, Jyrki vakuuttaa.

Jatkossa vahtimestareiden turvallisuusosaaminen tulee korostumaan entisestään. Turvallisuuskysymykset eivät liity suoranaisesti organisaatiomuutokseen, mutta samassa yhteydessä turvallisuutta pyritään kehittämään ja miettimään, millaisia vastuita kenellekin kuuluu. Vahtimestareille on kaavailtu myös yhteneväisiä työvaatteita, jotta heidät on helppo tunnistaa.

Teksti: Jaana Skyttä
Kuva: Jussi Tuokkola


OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖLEHTI
edellinen sivu
seuraava sivu
sivun alkuun