4/2011
 
edellinen  sivu 14 / 19  seuraava
kansi & sisältö     arkisto & mediatiedot     palaute     osekk

Ystävyyden silta nousee etelän ja pohjoisen välille

Oulussa kokoontui syyskuussa joukko suomalaisia ja italialaisia keskustelemaan Oulunsalon ja Materan solmiman ystävyyssopimuksen pohjalta syntyneestä kansainvälisestä projektista, jossa myös OSEKK on mukana.

Tällä hetkellä OSEKK:n ja Materan välisiä vaihtomahdol­lisuuksia on selvitetty aktiivisesti projektin suunnittelussa mukana olleiden sosiaali- ja terveysalan, kulttuurin, matkai­lun ja liiketalouden aloilla. Yksi tavoitteista on luoda yhteistyötä sekä eri alojen että koulutusasteiden välillä molemmissa maissa.

”Yhtenä tavoitteena on syventää toisen ja korkean asteen yhteistyötä. Kansainvälisyys on kuin sateenvarjo, jonka alle eri alat voivat tulla”, kertoo OSEKK:n kehitysjohtaja Eeva-Maija Mäntynen projektin tavoitteista.

”Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa yhteistyön laajentumisen, erilaisten voimavarojen yhdistämisen sekä vahvojen siteiden luomisen”, Italian kunniakonsuli ja Oamkin lehtori Ulla Paananen arvioi.

Sekä Eeva-Maija, Ulla että Materan seutua edustavat yrittäjät Giovanna Vizziello ja Simona Ponte ovat yhtä mieltä siitä, että vaihto on sekä opiskelijoille että opettajille tapa syventää omaa ammattitaitoa ja kehittää uusia taitoja. Giovanna näkee erilaisten koulutussysteemeihin tutus­tumisen etuna.

”Sen kautta voi oppia toisen vahvuuksista ja parantaa omaa järjestelmää.”

Simona kertoo monen italialaisnuoren pitävän ammatti­opistoa huonona vaihtoehtona, mutta Suomessa on toi­senlainen asenne.

”Italialaiset voisivat oppia suomalaisilta tässä.”

Kielitaidon parantamista

Tavoitteena on, että Suomesta Italiaan lähtevät vaihto-opiskelijat opiskelevat siellä ainakin jonkin verran italiaksi, joten vaihtoon lähtevillä tulisi olla italian perustaidot. Ulla ei usko, että siitä syntyy kielimuuria.

”Nuoret ovat hyvin innokkaita lähtemään. Lisäksi heillä on mahdollisuus opiskella italiaa ennen lähtöä.”

Kielitaidon parantaminen nähdäänkin yhtenä projektin suurista eduista.

”Kansainvälinen yhteistyö parantaa kielitaitoa. Italia­laisnuoret puhuvat vieraita kieliä paremmin kuin aiemmat sukupolvet”, pohtii Simona.

Giovanna lisää, että eurooppalaisella yhteistyöllä on ollut tärkeä rooli tässä muutoksessa. Hän nostaa esiin myös työllisyysnäkökulman, sillä opiskelijat suorittavat vaihto­kohteessa myös työssäoppimista, mikä on tärkeä osa opintoja.

”Valmistumisen jälkeinen työllistyminen ja opinnot kulkevat käsi kädessä.”

Naiset pöydän ääressä
Ystävyyden siltaa ovat rakentamassa muun muassa Ulla Paananen (vas.), Giovanna Vizziello, Simona Ponte, Eeva-Maija Mäntynen ja Minna ’t Lam.

Sekä oululaiset että materalaiset näkevät uudessa monialaisessa ja monimuotoisessa projektissa runsaasti muitakin etuja.

”Koko monialaisen projektin tavoitteena on luoda vahvoja verkostoja ja ystävyyden silta Suomen ja Italian välille”, summaa Eeva-Maija.

Giovanna on samaa mieltä.

”Euroopassa on toteutettu poliittinen ja taloudellinen yhteisö, mutta nyt tarvitaan kulttuurillista yhteisöä.”

Teksti: Maria Skyttä
Kuva: Petteri Löppönen


OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖLEHTI
edellinen sivu
seuraava sivu
sivun alkuun