4/2011
 
edellinen  sivu 13 / 19  seuraava
kansi & sisältö     arkisto & mediatiedot     palaute     osekk

Palvelumuotoilulla kehitetään palveluliiketoimintaa

Oulun seudun ammattiopiston Kontinkankaan yksikkö sai vieraita Shanghai Institute of Health Sciences -oppilaitoksesta Kiinasta. Vierailun aikana tutustuttiin puolin ja toisin maiden terveydenhuoltoon.

Oamkin Liiketalouden yksikön vetämä Kilpailuetua palvelu­muotoilun keinoin -hanke tuo muotoilun ja inhimillisyyden palveluliiketoimintaan.

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin rahoittama hanke keskittyy kehittämään pk-yritysten ja välittäjäorganisaatioiden palveluliiketoiminnan osaamista palvelumuotoilun keinoin. Tavoitteena on vahvistaa ammatti­korkeakoulujen roolia osaamisen siirtämisessä, ja tulevai­suuden toiveena on saada niihin monialainen palve­lumuotoilun klinikka. Oamkin lisäksi mukana ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Humanis­tinen ammattikorkeakoulu.

Palvelumuotoilua ei ole Liiketalouden yksikössä ennen käsitelty ollenkaan, mutta nyt se on lisätty opetussuunni­telmaan.

”Olemme saaneet yhdessä opiskella palvelumuotoilua. Henkilökunta on kehittynyt ja päässyt aiheen sisälle, joten olemme siirtäneet osaamistamme yrityksille”, hankkeen projektipäällikkö ja yksikön lehtori Päivi Aro kertoo.

Yrityksille uusi tai paranneltu palvelutuote

Hankkeessa ammattikorkeakoulut auttoivat alueensa pk-yrityksiä parantamaan asiakaslähtöisen palveluliiketoimin­nan osaamistaan eli muotoilun keinoja hyödynnettiin palvelujen kehittämisessä. Hankkeeseen osallistui neljä oululaista yritystä: IT-alan yritys Netox, hammaslääkäri­asema, sisustusalan erikoistavarakauppa ja urheilukeskus.

”Mukaan lähteneet yritykset halusivat ideoita siihen, miten erottua kilpailijoista. Lupasimme kehittää uuden tai paran­netun asiakaslähtöisen palvelutuotteen. Vaikutuksien pitäisi näkyä pitkällä tähtäimellä yrityksen tuloksessa, imagossa ja asiakastyytyväisyydessä.”

Ammattikorkeakoulut auttavat yrityksiä parantamaan asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa.

Taloushallintoa opiskelleet Kati Turpeinen ja Samuli Huttula kehittivät opinnäytetyönään urheilukeskukselle uuden palvelutuotteen.

”Hankkeen parissa oppi työskentelemistä projekteissa ja hankkeissa. Saimme paljon uutta tietoa, kun emme olleet opiskelleet palvelumuotoilua aiemmin. Hanke laajensi omaa osaamista ja olisi kiva päästä tekemään oman alan palvelu­kehittämistä”, Kati kertoo.

Netoxin kehitysjohtaja Niko Candelin sanoo toivoneensa hankkeen herättelevän ajattelemaan palvelutuotantoa uudel­ta kantilta. Toinen kiinnostava seikka oli, vastaako ulko­puolisten tekemä analysointi sitä, mihin yrityksen sisällä on itse päädytty.

”Meillä ei ole paljoa perinteistä face to face -palvelua, vaan asiantuntijamme toimivat yleensä puhelimen ja etätuen kautta. Halusimme nähdä, löytyykö jotain tehokeinoja palve­lumuotoilun kautta myös kasvottomaan palveluun.”

Työpaja oli mieleenpainuva kokemus yrityksen väelle. Netoxissa ei ole ennen purettu palveluprosessia yhtä pienek­si palasiksi kuin mitä työpajassa tehtiin.

Hankkeen tuloksena syntyy palvelumuotoilun how to -käsikirja. Maaliskuussa hankkeen päättää valtakunnallinen asiantuntijaseminaari.

Teksti: Heidi Papinaho
Kuva: Kilpailuetua palvelumuotoilun keinoin -hanke


OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖLEHTI
edellinen sivu
seuraava sivu
sivun alkuun